Landelijke bouwmaterialenhandel met 34 vestigingen én een compleet assortiment van 150.000+ artikelen. Selecteer je bouwshop
ACCOUNT AANVRAGEN
Raab Karcher biedt de mogelijkheid om het sloop- en verpakkingsafval dat vrijkomt op het betreffende project retour te nemen. Bij het aanleveren van de materialen op de bouwplaats wordt het afval middels dezelfde transportstroom retourgenomen. Ook hiervoor is dus geen extra vervoersbeweging noodzakelijk. Afhankelijk van de types afvalstromen, kan Raab Karcher per bouwdeel een zogenaamd ‘milieuplein’ inrichten ten behoeve van gescheiden afvalinzameling. Echter, ook andere inzamelmethodes zijn mogelijk, dit alles in samenspraak met de betrokken partijen. Uitgangspunt is om het afval zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te verzamelen.