GREENWORKS | SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

  • Integraal duurzaam bouwen
  • Circulair bouwen- en installeren
  • Kennisoverdracht in de Greenworks Academy
  • Thema- en maatwerktrainingen


Meer over Greenworks

Bekijk de Academy trainingskalender

Greenworks Visie

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Duurzaam bouwen met Greenworks is integraal bouwen met oog voor bouwmaterialen, ventilatie, verwarming en elektrotechnische installaties. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Onze Greenworks visie sluit perfect aan op het Multicomfort programma wat ontwikkeld is door Saint-Gobain. Het Multicomfort programma is ontwikkeld om het doel van Saint-Gobain, een bijdrage leveren aan het creëren van een betere, meer comfortabeler en duurzame toekomst, te ondersteunen. Bekijk deze website en ontdek het Multicomfort programma: www.multicomfort.com

In één oogopslag inzicht in duurzaamheid en comfort

Stelt u zich eens voor: geen ingewikkeld uitzoekwerk meer om bouw- en installatiematerialen te vinden die daadwerkelijk duurzaam zijn en een positief effect hebben op het comfort van de eindgebruiker. Gewoon, simpel, een overzicht van alle producten met een score erachter. Zodat u meteen ziet hoe een bouwmateriaal of installatie ‘scoort’ op duurzaamheid en comfort. Het Greenworkslabel maakt dat mogelijk.


Hoe duurzaam is het product?
De Greenworksscore wordt bepaald aan de hand van 10 specifieke, duurzame materiaal- en productie-eigenschappen. Deze eigenschappen variëren van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur en de bijzondere milieuwinst van het product in zijn toepassing, tot de herbruikbaarheid en recyclebaarheid aan het einde van de levenscyclus van een gebouw.

Greenworks: De duurzame kenmerken in beeld gebracht

Raab Karcher heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over samenstelling, productie, eigenschappen en verpakking. Verder is te zien over welke certificaten en labels het product beschikt.

- Ranking in rekeninstrumenten

De vermelde schaduwprijzen geven de milieubelasting weer uitgedrukt in euro’s per eenheid product afgezet tegen de gemiddelde milieubelasting per toepassingsgebied. De score is afkomstig uit de nationale milieudatabase, weergegeven in de rekeninstrumenten, zoals GPR gebouw en de MRPI freetool MPG. Met deze rekeninstrumenten kan een milieuprestatieberekening worden gemaakt, welke verplicht moet worden aangeleverd bij de nieuwbouw van woningen en kantoren met een gebruiksoppervlak van 100 m2 of meer.

- Greenworksscore

De Greenworksscore is een afgeleide van de levenscyclusanalyse en is tot stand gekomen naar afstemming met onder andere de instrumenteigenaren en het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Deze ontwikkelde methode geeft inzage in 10 duurzame materiaal- en productie eigenschappen. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 20. Hiermee zijn de producten binnen eenzelfde toepassingsgebied onderling vergelijkbaar.

- Keurmerken

Indien het Greenworks product ook een of meerdere keurmerken is toegekend, dan is dit ook op het productinformatieblad zichtbaar. Denk hierbij aan keurmerken als FSC® of PEFC™, DuboKeur, Cradle to Cradle etc.

Met Greenworks kan Raab Karcher u uitstekend adviseren op het gebied van duurzame bouwmaterialen.