Landelijke bouwmaterialenhandel met 34 vestigingen én een compleet assortiment van 150.000+ artikelen. Selecteer je bouwshop
ACCOUNT AANVRAGEN

GREENWORKS | SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

  • Integraal duurzaam bouwen
  • Pragmatische vertaling wet- en regelgeving
  • Greenworks Academy
  • Trainingen voor bouwprofessionals


Meer over Greenworks

Bekijk de Greenworks-kalender

Greenworks Visie

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Duurzaam bouwen met Greenworks is integraal bouwen met oog voor bouwmaterialen, ventilatie, verwarming en elektrotechnische installaties. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Onze Greenworks visie sluit perfect aan op het Multicomfort programma wat ontwikkeld is door Saint-Gobain. Het Multicomfort programma is ontwikkeld om het doel van Saint-Gobain, een bijdrage leveren aan het creëren van een betere, meer comfortabeler en duurzame toekomst, te ondersteunen. Bekijk deze website en ontdek het Multicomfort programma: www.multicomfort.com

Raab Karcher staat voor duurzaam bouwen

Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product afgeleid van de levenscyclus analyse. Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de herbruikbaarheid en / of verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

Greenworks: De duurzame kenmerken in beeld gebracht

Raab Karcher heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over samenstelling, productie, eigenschappen en verpakking. Verder is te zien over welke certificaten en labels het product beschikt.

- Ranking in rekeninstrumenten

De vermelde schaduwprijzen geven de milieubelasting weer uitgedrukt in euro’s per eenheid product afgezet tegen de gemiddelde milieubelasting per toepassingsgebied. De score is afkomstig uit de nationale milieudatabase, weergegeven in de rekeninstrumenten, zoals GPR gebouw en de MRPI freetool MPG. Met deze rekeninstrumenten kan een milieuprestatieberekening worden gemaakt, welke verplicht moet worden aangeleverd bij de nieuwbouw van woningen en kantoren met een gebruiksoppervlak van 100 m2 of meer.

- Greenworksscore

De Greenworksscore is een afgeleide van de levenscyclusanalyse en is tot stand gekomen naar afstemming met onder andere de instrumenteigenaren en het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Deze ontwikkelde methode geeft inzage in 10 duurzame materiaal- en productie eigenschappen. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 20. Hiermee zijn de producten binnen eenzelfde toepassingsgebied onderling vergelijkbaar.

- Keurmerken

Indien het Greenworks product ook een of meerdere keurmerken is toegekend, dan is dit ook op het productinformatieblad zichtbaar. Denk hierbij aan keurmerken als FSC® of PEFC™, DuboKeur, Cradle to Cradle etc.

Met Greenworks kan Raab Karcher u uitstekend adviseren op het gebied van duurzame bouwmaterialen.

www.greenworksacademy.nl