Blog: Geen witte uitslag meer op metselwerk

13-12-2021
Een baksteen gevel vinden veruit de meeste mensen nog steeds prachtig. Helaas krijgen veel baksteengevels bij nieuwbouwprojecten na enige tijd te maken met witte kalkuitslag. Gelukkig is dit te minimaliseren of voorkomen door het gebruik van de uitbloeiingsarme voegmortels van Remix. De overige voordelen krijg je er gewoon bij, zoals lichte verwerkbaarheid, lange open tijd, intense kleurbeleving en een goed watervasthoudend vermogen.


Ditraheat


Remix heeft als eerste mortelfabrikant het probleem van witte kalkuitslag aangepakt en heeft daarin naar eigen zeggen vele jaren voorsprong. De ‘Uitbloeiingsarme Voegmortels’ (UA) van Remix minimaliseren of voorkomen kalkafzettingen (witte uitslag) op het metselwerk. Hiervoor is een uitgekiend pakket uitbloeiblokkers aan de voegmortel toegevoegd. Die hebben zich niet alleen in het laboratorium, maar ook al vele jaren in de praktijk bewezen. Dat is een doorbraak die al in 2008 is beloond met een eervolle vierde plaats in de nationale MKB Innovatie top 100.  

Breed toepassingsgebied
De uitbloeiingsarme voegmortels zijn geschikt voor vrijwel alle gangbare steensoorten en voor metselwerk binnen en buiten. Dat geldt ook voor sterk verwerende omstandigheden, waterkerend metselwerk en hoog mechanisch belast metselwerk. Remix voegmortels zijn M15 en hebben een voeghardheidsklasse VH25, VH35 en VH45, afhankelijk van de verdichting.

Kleuren
De voegmortels zijn leverbaar in dertien standaardkleuren en kunnen op verzoek, bij grotere afnames, in iedere gewenste kleur worden geleverd. Doordat de dichtgesealde PE zakken regenwaterdicht zijn kunnen ze buiten worden opgeslagen en zijn de voegmortels tenminste 24 maanden houdbaar.

Voegfix FX®
Met de opkomst van steenstrips en gehydrofobeerde stenen werden, met name op het gebied van hechting, aanvullende eisen aan de voegmortel gesteld. Remix heeft hiervoor Voegfix FX ontwikkeld. Remix Voegfix FX® is een vloeibaar additief op kunstharsbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor toevoeging aan het aanmaakwater voor de Remix uitbloeiingsarme voegmortels. Het additief versterkt de eigenschappen van de hierop voorbereide uitbloeiingsarme voegmortels op het gebied van hechting, druksterkte, elasticiteit, duurzaamheid en het watervasthoudend vermogen. 
Dit twee-componentensysteem is hierdoor geschikt voor het voegen van onder andere: steenstrips, sterk zuigende stenen, gesiliconiseerde of gehydrofobeerde stenen, kademuren, voegwerk in kustgebieden en voegrenovatie/reparatie.
Door de elasticiteitsverhoging is Voegfix FX® bij uitstek geschikt voor voegreparatie (en nieuwbouw) in aardbevingsgebieden. Met dit additief, in combinatie met de Remix Uitbloeiingsarme voegmortels, zijn ook de hogere voeghardheidsklassen (VH35 en VH45) makkelijk haalbaar, evenals de hoogste toepassingsklasse MX4. Resumerend zorgen uitbloeiingsarme voegmortels en Voegfix FX® ervoor dat een mooie gemetselde gevel ook mooi blijft!