Blog: Kalkzandsteenoplossing voor ronde wanden

18-07-2022

In Voorthuizen worden drie appartementengebouwen gerealiseerd met veel rondingen in de gevels. Voor het casco worden Calduran hoogbouwelementen gebruikt. Bijzonder is dat de ronde geveldelen worden uitgevoerd met rechtopstaande kimblokken met hoge druksterkte, omdat de vereiste ronding niet met hoogbouwelementen is te realiseren. Deze oplossing laat de flexibiliteit van bouwen met kalkzandsteen goed zien.

In april 2022 is in Voorthuizen begonnen met de bouw van de drie appartementengebouwen, met op de begane grond bedrijfsruimten. De twee verdiepingen van de woongebouwen bieden ruimte aan tien appartementen. Oplevering is begin 2023 voorzien.
Voor het casco gebruikt Zegers Bouw kalkzandsteen hoogbouwelementen van Calduran. Deze elementen zijn specifiek ontwikkeld voor meerlaagse appartementenbouw. De druksterkten zijn hoog: 36 en 44. 
Dit maakt bouwen tot elf bouwlagen mogelijk. De combinatie met een hogere volumieke massa (2.200 kg/m³), maakt hoger en slanker bouwen realiseerbaar . Met een woningscheidende wand van 250 mm wordt voldaan aan de geluidsisolatie-eisen van het Bouwbesluit. 
De keuze voor kalkzandsteen is mede ingegeven door de vele kleinere wanden, ronde wanden en grote diversiteit in dit project. Een dergelijke constructie is lastig in beton uit te voeren en zou ook erg duur worden. Calculatiebureaus hebben uitgerekend dat appartementen gebouwd in kalkzandsteen tot een besparing van € 5000,- per appartement kan leiden ten opzichte van beton.

Ronde wanden
De drie appartementengebouwen hebben veel ronde gevels. De strakke rondingen zijn echter niet te realiseren met de hoogbouwelementen. Deze hebben namelijk een lengte van 1,00 meter. Hierdoor zouden grote openingen resteren tussen de blokken aan de spouwzijde en de ronding is ook minder strak. Probleem is verder dat de rondingen ook niet met de kleinere lijmblokken zijn te realiseren, omdat die niet met zo’n hoge druksterkte zijn te leveren. Daar is echter door Zegers Bouw in samenwerking met Calduran een slimme oplossing voor bedacht. Door ter plaatse van de rondingen kimblokken met een druksterkte van CS36 toe te passen en de kimblokken bovendien rechtopstaand te verlijmen, kon de vereiste kromming worden bereikt. De dikte van de kimblokken is 100 mm, waardoor ze rechtopstaand dus een ‘breedte’ hebben van 100 mm. De rechte wanden met hoogbouwelementen sluiten hier keurig op aan. Een fraai voorbeeld van de flexibiliteit van kalkzandsteen.

Duurzaam
De keuze voor kalkzandsteen is tot slot ook een duurzame keuze. Uit onderzoek door Nibe blijkt zelfs dat kalkzandsteenwanden duurzamer zijn dan wanden van hout, leem, gipsblokken en metal stud. En een stuk duurzamer dan (prefab) beton. Kalkzandsteen is namelijk een product dat voor 95% bestaat uit zand, dat Calduran ook nog eens wint uit de directe omgeving van de fabrieken in Harderwijk en Hoogersmilde. Dus er is weinig energie nodig voor transport. Het productieproces van Calduran kalkzandsteen is verder zeer energie-efficiënt en het kan 100 procent worden gerecycled.
Met kalkzandsteen wordt dan ook eenvoudig voldaan aan de door het Bouwbesluit genoemde maximale milieuprestatie (MPG) van 0,8. Sterker nog, een MPG van 0,52 wordt met gemak gehaald door een casco te gebruiken van kalkzandsteen. Flexibiliteit en milieu gaan dus hand in hand!